Název:
Bruntál (ORP)
Kraj:
Moravskoslezský
ORP:
ano
Poloha:
-
Starosta:
-
Nadřízená ORP:
-
Poznámka:
-

Povodňová komise

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Ing. Petr Rys MBA Starosta -
Místopředseda Ing. Bc. Alena Skácelová Ph.D. Tajemník (členka bezpečnostní rady) -
Člen Mgr. Vladimír Procházka vedoucí odboru (Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství) vedoucí pracovního štábu
Člen Bc. Roman Bernát vedoucí oddělení (technik PO, BOZP) -
Člen Ing. Václav Frgál jednatel společnosti -
Člen Mgr. Jiří Mlčoušek LČR s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, pracoviště Krnov -
Člen Miroslav Houdek investiční referent, předseda komise likvidační -
Člen Ing. Břetislav Kohut vedoucí odboru (Finanční odbor) -
Člen MUDr. Petr Kopřivík zastupitel (předseda komise pro dopravu) -
Člen npor. Bc. Jaroslav Močko - -
Člen Ing. Pavel Petr ředitel městské policie -
Člen Zdeněk Riffler Povodí Odry, VHP Krnov, pracoviště Bruntál -
Člen Ing. Pavla Teplíčková - -
Zapisovatel Mgr. Eva Brichtová právník -

Stanoviště: Městský úřad Bruntál, Nádražní 994, Bruntál, 79201

Otevřít v mapovém prohlížeči