Název:
Český Krumlov (ORP)
Kraj:
Jihočeský
ORP:
ano
Poloha:
-
Starosta:
-
Nadřízená ORP:
-
Poznámka:
-

Povodňová komise

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Mgr. Dalibor Carda starosta města -
Tajemník Dis. František Pilát referent vodoprávního úřad -
Člen plk. Ing. Pavel Rožboud ředitel územního odboru Český Krumlov HZS Jihočeského kraje -
Člen Pavel Kučera vedoucí územního odboru Policie ČR Český Krumlov -
Člen Radovan Honza vedoucí provozu Lipno, Povodí Vltavy, s. p. -
Člen Ing. Filip Tatar správce toků, Lesy České republiky, s. p., ST - oblast povodí Vltavy -
Člen Mgr. František Troják vedoucí odboru dopravy -
Člen JUDr. Petr Břicháček vrchní komisař PČR ÚO ČK -

Stanoviště: Budova ÚO Český Krumlov HZS JčK, Hasičská 125 - Český Krumlov - Domoradice, 38101

Otevřít v mapovém prohlížeči