Název:
Třebíč (ORP)
Kraj:
Vysočina
ORP:
ano
Poloha:
-
Starosta:
-
Nadřízená ORP:
-
Poznámka:
-

Povodňová komise

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda MVDr. Pavel Heřman - Město Třebíč, starosta
Místopředseda Ing. Pavel Vosátka - Městský úřad Třebíč, Vedoucí odboru ŽP
Tajemník Ing. Jana Kristková - Městský úřad Třebíč Odbor ŽP-vedoucí oddělení ochrany vod
Člen Markéta Věrná - Odbor ŽP-odd. ochrany vod
Člen Miroslav Svoboda - Městský úřad Třebíč Odbor ŽP-odd. ochrany vod
Člen Plk. Bc. Pavel Maslák - HZS kraje Vysočina Ředitel územního odboru
Člen Ing. Aleš Procházka - PM Brno – Jihlava. provoz Jihlava
Člen npor. Jan Šrutka - Policie ČR – Obvodní oddělení Třebíč
Člen Ing. Jaroslav Hedbávný - VAS, a.s., Ředitel divize Třebíč
Člen Ing. Jitka Štěpanovská - Krajská hygienická stanice územní pracoviště Třebíč
Člen Justin Čermák - Vodní záchranná služba Českého červeného kříže
Člen Bc. Miroslav Černý - KSÚS provoz Třebíč Vedoucí výrobního odd.
Člen Bc. Aleš Kratina - Městský úřad Třebíč Vedoucí odboru dopravy
Člen Ing. Vlastimil Vrzal - Lesy České republiky, s.p., Správa toků Brno
Člen Jiří Novák - Městský úřad Třebíč Útvar obrany

Stanoviště: Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, Třebíč, 67401

Otevřít v mapovém prohlížeči