Název:
Litovel (ORP)
Kraj:
Olomoucký
ORP:
ano
Poloha:
-
Starosta:
-
Nadřízená ORP:
-
Poznámka:
-

Povodňová komise

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Ing. Zdeněk Potužák starosta -
Místopředseda Viktor Kohout místostarosta -
Tajemník Petr Grepl krizové řízení -
Člen Ing. Radovan Vašíček tajemník MěÚ -
Člen Jaromír Jindra krizové řízení -
Člen Ing. Lubomír Broza velitel MP Litovel -
Člen Bc. Petr Höchsman velitel HZS OK stan. -
Člen Ing. Pavel Kurfürst vedoucí OŽP MěÚ Litovel -
Člen Ing. Karel Zmund ředitel TS Litovel p.o. -
Člen Ing. Helena Stoupová VHS Čerlinka -
Člen Jana Vallová PM závod Olomouc - technik -
Člen Ing. Martin Benšl velitel PĆR OO Litovel -

Stanoviště: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL NÁM. PŘ. OTAKARA 778, 784 01 LITOVEL

Otevřít v mapovém prohlížeči