Název:
Nová Paka (ORP)
Kraj:
Královéhradecký
ORP:
ano
Poloha:
Otevřít v mapovém prohlížeči
Starosta:
-
Nadřízená ORP:
Nová Paka (ORP)
Poznámka:
-

Povodňová komise

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Mgr. Josef Cogan starosta -
Místopředseda Pavel Bouchner místostarosta -
Tajemník Ing. et Ing. Zdeněk Sucharda tajemník MÚ -
Člen Ing. Miroslav Pyciak vedoucí odboru ŽP -
Člen Bc. Josef Kordík velitel OO PČR -
Člen Petr Jerie dopravně bezpečnostní ref. MÚ -
Člen Martin Kubišta Velitel JSDH -
Člen Jiří Bičiště vedoucí technických služeb -

Stanoviště: MÚ NOVÁ PAKA, DUKELSKÉ NÁM. 39, NOVÁ PAKA

Otevřít v mapovém prohlížeči