Vlastní

Jiřetín pod Jedlovou - srážky za 24 hodin
Jiřetín pod Jedlovou - srážky za hodinu

Externí

Název WWW Evidenční list
Jiřetín pod Jedlovou - srážkoměr http://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/224 -
Varnsdorf http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=20311899 -
VD Chřibská http://sap.poh.cz/portal/Srazky/cz/PC/Mereni.aspx?id=3092&oid=3 -

POVIS

Srážkoměry v systému POVIS