Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Jan Miksa Starosta -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. LCR953/000543/2015 30.03.2015
Povodí Labe, s. p. VHD/15/564 09.01.2015

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Jiří Vaníček tajemník povodňové komise 15.06.2015