Seznam
Název:
Josefův Důl
Kategorie:
B
Identifikátor:
68
Provozovatel:
Povodí Labe, s. p.
Akt. data na webu provoz.:
http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Mereni.aspx?id=33
Vodní tok:
10100112 - Kamenice
Obec:
Josefův Důl
Popis umístění:
-
Evidenční list:
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfbk_detail.php?seq=307030
Plocha povodí:
-
Hydrologické pořadí:
-
Poloha:
Otevřít v mapovém prohlížeči
Prům. roční stav:
-
Prům. roční průtok:
-
Konstanta A:
-
Konstanta B:
-
Nejvyšší stavy:
-
N-leté průtoky (m3/s):
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
- - - - - - -
SPA:
I. bdělost II. pohotovost III. ohrožení
Stav (cm) 100 125 150
Poznámka:
-
Další informace v systému POVIS