Z minulosti jsou známé a částečně zdokumentované povodňové události ze 40. a 70. let 20. Století – v té době tok nebyl ještě regulován a usměrněn jezovým objektem a došlo k rozsáhlému rozlivu mimo koryto vlivem dlouhodobé intenzivní srážkové činnosti.

V novodobé historii byla voda nejvýše v roce 2006, kdy došlo opět k přirozené povodni. Také díky efektivní manipulaci na jezu a svižnému odtoku mimo zastavěné území nedošlo k výrazným rozlivům toku mimo koryto. Tehdy bylo dosaženo prvního stupně povodňové aktivity.

Historická fotografie povodeň roku cca 1975 – jarní záplavy u splavu na mlýnský náhon

Historická fotografie povodeň Křenovice jaro 1940

2. června 2006