Mokrovousy je obec v okrese Hradec Králové, kraj Královéhradecký, na levém břehu toku Bystřice zhruba 13 km severozápadně od Hradce Králové. K 1. 1. 2012 v obci žilo 333 obyvatel. Obec leží v nadmořské výšce 252 metrů, o katastrální výměře 4,87 km2. Byla to původně vodní tvrz v okolí močálů a velkých rybníků. Toto prostředí určilo zřejmě i název obce. Dnes vysušené rybníky slouží jako zemědělská půda.

Obcí protéká Bystřice a jedná se o levostranný, největší přítok řeky Cidliny v Královéhradeckém kraji. Délka toku činí 62,7 km. Plocha povodí měří 379,2 km². Řeka Bystřice pramení u Vidonic zhruba 10 kilometrů východně od Nové Paky v nadmořské výšce 481,4 m. Na horním a středním toku teče převážně    k jihu až k jihovýchodu. V obci Dohalice teče jihozápadním směrem kolem zastavěné části obce. Přibere několik menších vodotečí, pokračuje do sousedních Mžan a pak se stáčí k jihu do obce Mokrovousy. Z levé strany se do Bystřice vlévá ještě Mlýnský potok. Katastrálním územím obce protéká také Klenická svodnice, která se do Bystřice vlévá až v nedalekých Třesovicích. Na k.ú. obce Mokrovousy se nachází mnoho odvodňovacích zařízení.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál   a Mapy. cz.18