Název Obec Druh Kategorie
114030550002 Skalice u České Lípy Vodní nádrž - mapa
114030570002 Skalice u České Lípy Vodní nádrž - mapa
114030570007 Skalice u České Lípy Vodní nádrž - mapa
Altman Skalice u České Lípy Rybník / Malá vodní nádrž - mapa
Malý farský rybník Skalice u České Lípy Rybník / Malá vodní nádrž - mapa
Pelech Skalice u České Lípy Vodní nádrž - mapa
Rybník na parc. 2615/1 Skalice u České Lípy Rybník / Malá vodní nádrž IV. mapa
Rybník na parc. č. 1768/10 Skalice u České Lípy Rybník / Malá vodní nádrž IV. mapa
Rybník na parc. č. 1902/4, 1920/3 Skalice u České Lípy Rybník / Malá vodní nádrž IV. mapa
Velký farský rybník Skalice u České Lípy Rybník / Malá vodní nádrž - mapa
Vodní díla v systému POVIS