Vlastní

Slopné - srážky 24 hodin
Slopné - srážky za hodinu

Externí

Název WWW Evidenční list
Horní Lhota http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=20706142 -
Luhačovice, Kladná-Žilín http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=20816218 -
Srážkoměr Slopné http://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/41 -
VD Luhačovice http://www.pmo.cz/portal/srazky/cz/mereni_59.htm -

POVIS

Srážkoměry v systému POVIS