Vlastní

Vranovice-Kelčice - srážky za 24 hodin
Vranovice-Kelčice - srážky za hodinu

Externí

Název WWW Evidenční list
Srážkoměr Vranovice-Kelčice http://https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/vranovice-kelcice-125/srazkomery/53/vranovice-kelcice-srazky-za-hodinu -

POVIS

Srážkoměry v systému POVIS