Mžany jsou obec v okrese Hradec Králové, necelých 15 km severozápadně od Hradce Králové. V obci žije přibližně 400 obyvatel. Obec se nachází v nadmořské výšce 272 m n. m.

K obci Mžany patří ještě osady Stračovská Lhota a Dub, ležící pod vrchem Bukvice (312 m). Katastrální výměra obce činí 7,87 km2. V okolí je velice úrodná půda, kterou ke své činnosti využívají samostatně hospodařící rolníci a zemědělská akciová společnost pro výrobu obilovin, cukrovky a zeleniny, dále pro zabezpečení krmiv pro výrobu vepřového, drůbežího a hovězího masa a mléka.

Územím obce Mžany protéká Klenická svodnice. Jedná se o tok, který pramení na k.ú. obce Stračov, pokračuje přes Mžany, Mokrovousy a v Třesovicích se z pravé strany vlévá do do Bystřice. Jihovýchodní částí k. ú. Mžany protéká Bystřice od východu. Po krátkém úseku změní svůj směr na jižní a pokračuje na k. ú. Mokrovousy.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl.