Na území obce Mžany existuje jistý stupeň ohrožení přirozenou povodní – zdrojovým tokem je zde Klenická svodnice, která ohrožuje část Stračovská Lhota.

Mnohem vyšší ohrožující potenciál mají z hlediska povodňové problematiky bleskové povodně vyvolané intenzivními přívalovými srážkami – splachy a bleskové povodně mimo vodní toky ohrožují části Dub, Mžany, Stračovská Lhota a Zavadilka. V zastavěné části Mžany se nacházejí taktéž dvě vodní díla, jež mohou představovat zdroj ohrožení zvláštní povodní. Aktivace této hrozby však není příliš pravděpodobná.

Rychlé odkazy:        Záplavové území         Vodní plochy a nádrže          Místa omezující odtok            Bleskové povodně

                                  Historické zkušenosti s povodněmi