Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Mgr. Andrea Svobodová Krešová starostka obce -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. VHD/14/20066 22.07.2014
Povodí Labe, s. p. VHD/14/20066 22.07.2014
Povodí Ohře, s. p. 301100-3466/2014 11.08.2014

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Lovosice (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Bc. Václava Velichová - 31.07.2014