Slunečná je obec v okrese Česká Lípa, v Libereckém kraji, na východě Českého středohoří, západně od Nového Boru, v nadmořské výšce 360–460 m n. m., pod strmým hřebenem Češky – České skály. V obci o rozloze 6,21 km2 žije okolo 120 obyvatel.

Na k.ú. Slunečná najdeme několik drobných vodotečí pramenících severozápadně od zastavěné části a protínajících zastavěnou část obce. Na tomto k.ú. pramení také levostranný přítok Libchavského potoka protékajícího sousední obcí.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.