Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Ing. Pavlína Ištoková starosta -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. LCR956/002886/2014 24.11.2014
Povodí Ohře, s. p. 301100-4469a/2014 04.11.2014

Nadřízený povodňový orgán

-

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Kateřina Kováčová, DiS Referent odboru životního prostředí 14.11.2014