Ohrožení na katastrálním území obce Stvolínky lze rozdělit na dva druhy. Stvolínky jsou nejprve ohroženy od Bobřího potoka, který z centrální části obce před mostkem do místní části Malá Strana se rozlévá při zvýšených průtocích do svého okolí, obtéká tento most a vytváří proud vody podél hlavního toku, který dosahuje úrovně paty místního kostela. Poté se Bobří potok vrací zpět do svého koryta. Další velké ohrožení na k. ú. obce představují rybníky (Nebeský, Koňský, Miřejovský a Dolanský), které neovlivňují přímo povodňovou situaci tak, že by ohrožovaly obyvatele obce, nicméně mají velký vliv na situaci Bobřího potoka níže. Tím ovlivňují povodňovou situaci na k. ú. Holany. V minulosti došlo k narušení hrází a tím vyvolání ohrožení pod těmito vodními díly. Z celkového hlediska lze konstatovat, že obec Stvolínky je ohrožena intenzivními dlouhotrvajícími dešti, nicméně dostatečná kapacita koryta umožňuje bezproblémový průchod zvýšených průtoků vody. Při správné manipulaci na vodních dílech můžeme docílit i situace, že tato díla mohou transformovat povodňovou vlnu.

Rychlé odkazy:      Vodní plochy a nádrže           Místa omezující odtok                Historické zkušenosti s povodněmi