Mobilní protipovodňové hrazení

Mobilní protipovodňové zábrany jsou preventivní technická opatření, jejichž užitím je možné efektivně odstranit nebo výrazně snížit negativní dopad povodní. Tento mobilní protipovodňový systém je určen k usměrnění toku vody a odklonění přívalové vlny.

Protipovodňovou zábranu lze postavit do základních výšek hrazení od 0,5m do 2m.

Její předností je, že nepotřebuje žádnou spodní stavbu, je lehce přenosná a tedy v případě rozmoklého terénu a nemožnosti použití mechanizace lze s celým systémem manipulovat pomocí několika pracovníků v libovolném terénu a libovolné délce. Dále je možné systém využít k navýšení již stávajících hrází.

VOP Dolní Bousov, spol. s r. o.

Tovární ulice
Dolní Bousov
294 04

Sekretariát:
Tel / fax: 326 396 250
Sekce ochrany před povodněmi:
Mobil: 734112028
e-mail: mrkvicka@vop-db.cz, skolnik@vop-db.cz

www.vop-db.cz

Dny GIS a Nácvik povodňové situace

01.12.2015

Ve dnech 18.– 20.11.2015 se v krajské knihovně Liberec konali DNY GIS na téma Mapy pomáhají při řešení povodní a sucha. Libereckým kraj – resort životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s pracovníky VOP Dolní Bousov pořádal mimo jiné odborné přednášky a semináře, živé ukázky moderních technologií mapování a modelování nebo představení konceptu nového digitálního povodňového plánu Libereckého kraje.

Více informací ZDE

-----------------------------------------------------------------------------------

V souvislosti s nově vybudovaným protipovodňovým systém, který zahrnuje monitorovací systémy toků a srážek a digitální povodňové plány obcí byl dne 21.11.2015 v sedmi obcích mikroregionu Ždánický Les a Politaví proveden nácvik povodňové situace. Cvičení řízené pracovníky společnosti VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. ve spolupráci s odborem životního prostředí Slavkov u Brna se účastnili obce Hodějice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Křenovice, Křižanovice, Šaratice a Velešovice. Povodňové komise, sbory dobrovolných hasičů obcí i samotní občané si prošli simulací jednotlivých stupňů povodňové aktivity až po extrémní povodeň, vyzkoušeli si většinu činností uvedených v povodňových plánech včetně nácviku evakuace, nouzového předání informací mezi obcemi nebo i aktivace protipovodňových opatření. Při cvičení byl otestován i nově zbudovaný varovný a vyrozumívací systém obcí.

starší novinky »

Kontaktní informace

VOP Dolní Bousov, spol. s.r.o.
Tovární 785
294 04, Dolní Bousov

Ing. Michal Školník
tel.: 733 112 424, 326 396 250
skolnik@vop-db.cz

Spolupracujeme