Obec Heršpice se nachází v okrese Vyškov, kraj Jihomoravský, ORP Slavkov u Brna. Obec ležící v nadmořské výšce 260 m n. m. má rozlohu 18,05 km2. Je součástí mikroregionu Ždánický les a Politaví. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1497.

Na katastrálním území obce Heršpice, které je z větší části zalesněné, pramení několik vodotečí. Heršpický potok pramení za zastavěnou částí obce, kterou protéká a pokračuje dál na sever do sousední obce Hodějice, kde se vlévá do Litavy (dříve Cézava). Potok Buchlová pramení v zalesněné části katastrálního území, na jejím toku se nacházejí dva rybníky Jalový a Heršpický. Taktéž Křižanovický potok pramení v zalesněné části a na katastrálním území sousední obce Rašovice přijme zleva Buchlovou. V Křižanovicích se vlévá do Litavy.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.