Obec Hodějice leží v Jihomoravském kraji, okres Vyškov, ORP Slavkov u Brna. V nadmořské výšce 223 metrů žije přibližně 930 obyvatel na území o rozloze 8,57 km2. První písemná zmínka o Hodějicích pochází z roku 1455 v zemských deskách města Brna. Podle různých archeologických nálezů a vykopávek je doloženo, že na území katastru obce bylo sídliště pravěkých lidí. V polích za hřbitovem se nachází sídelní jáma.

Obcí protéká Litava (dříve též Cézava). Je to významný levostranný přítok Svratky. Její délka je 58,3 km, povodí zabírá 789,8 km². Hodějicemi protéká směrem na západ a pojme Křižanovický a Heršpický potok, který protéká zastavěnou částí obce od jihu směrem k severu.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.