Při zvýšení vodní hladiny říčky Litavy dochází v obci Hodějice zároveň ke zvýšení hladiny spodních vod, což má za následek zaplavování sklepů. Nejinak tomu bylo i po vydatných deštích v červnu roku 2010, kdy obec stihla povodeň. Voda se vylila z potoka při vtoku do řeky Litavy, byly zatopeny zahrádky a zahrady v lokalitě Trávníky a v celé obci bylo zatopeno hodně sklepů v rodinných domcích. Voda si našla cestu i na fotbalové hřiště a začala se vracet kanály zpět – např. v lokalitě Trávníky a Hatě.

Hodějice - červen 2010