Obec Hořice na Šumavě leží cca 13 km jihozápadně od Českého Krumlova a 6 km severně od Černé v Pošumaví na břehu vodní nádrže Lipno. Severozápadně je území obce ohraničeno Vojenským újezdem Boletice. Žije zde celkem cca 810 obyvatel. Katastrální území obce v nadmořské výšce 674 metrů má výměru 31,9 km2. Je součástí bývalého okresu, nyní ORP Český Krumlov v Jihočeském kraji.

Lesní půda tvoří 1.018,5 ha (31,9 %), zemědělská půda 1.876 ha (58,8 %) a zastavěná plocha je 11,2 ha (0,35 %). Na spravovaném území se nachází jedna rezervace kategorie přírodní památka: „Žestov" o rozloze 3,49 ha. Leží na východním svahu Korunní hory (724 m) nad osadou Žestov. Historické jádro obce je městskou památkovou zónou.

Obec Hořice na Šumavě se skládá s následujících katastrálních území:

  • Hořice na Šumavě - obec, k. ú. Hořice na Šumavě o rozloze 5,2 km2.
  • Mýto - malá vesnice, asi 1,5 km na severozápad od Hořic na Šumavě, trvale zde žije 17 obyvatel, k. ú. Mýto u Hořic na Šumavě o výměře 7,1 km².
  • Provodice - osada, asi 3 km na sever od Hořic na Šumavě, k. ú. Svíba o výměře 4 km².
  • Šebanov - vesnice, asi 2 km na severovýchod od Hořic na Šumavě, trvale zde žije 37 obyvatel, k. ú. Šebanov, Cipín a Žestov o celkové výměře 13,22 km² (Šebanov - 7,4 km2, Cipín - 3,4 km2, Žestov - 2,25 km2).
  • Skláře - malá vesnice, asi 2,5 km na severovýchod od Hořic na Šumavě, trvale zde žije 42 obyvatel, k. ú. Skláře na Šumavě o výměře 2,6 km².
  • Stěžerov - samota, asi 2 km na sever od Hořic na Šumavě, v k. ú. Svíba o výměře 4 km².

Katastrální území Svíba (4 km2) a Cipín (3,4 km2) jsou neosídlená.

Katastrální území je odvodňováno potokem Polečnice a potokem Čertice.

Polečnice je říčka v okrese Český Krumlov v Jihočeském kraji, levostranný přítok řeky Vltavy. Délka toku činí 30 km, plocha povodí 197,9 km2 a průměrný průtok u ústí 1,64 m3/s. Někdy je označována jako Chvalšinský potok.

Polečnice pramení zhruba 7 km jihozápadně od obce Chvalšiny ve vojenském újezdu Boletice v nadmořské výšce cca 860 m. Pramen se nachází nedaleko bývalé osady Míšňany mezi vrchy Dřevíč (957 m), U Javoří (896 m) a Vysočina (910 m). Dále potok cca po 2 km protéká rybníky Horní polečnický rybník a Dolní polečnický rybník. Odtud teče podél železniční trati ve směru Hořice na Šumavě. Před Hořicemi z pravé strany přibírá vody Květušinského potoka, protéká okolo Hořic na Šumavě a Šebanova, za nímž přibírá z pravé strany vody jeho nejvýznamnějším přítoku na k. ú. Hořice na Šumavě, potoka Čertice. Dále protéká okolo Kladenského Rovného, Mezipotočím kde přibírá z pravé strany vody potoka Kaliště. Odtud tok nabírá na síle, protéká Kájovem a u Petráškového mlýna se stáčí ke Starým Dobrkovicům a Českému Krumlovu. V Českém Krumlově protéká tzv. Jelení zahradou pod zámkem a do Vltavy se vlévá v blízkosti tzv. Porákova mostu. Potok se vlévá do Vltavy v nadmořské výšce cca 480 metrů.

Polečnice je říčkou, která se často při vyšších srážkových úhrnech a přívalových deštích rozvodňuje.

Na katastrálním území obce se nachází několik vodních děl, které by mohly zvyšovat riziko zvláštních povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy.cz.