Lovčičky jsou obcí, která se nachází v okrese Vyškov, kraj Jihomoravský, ORP Slavkov u Brna. Leží přibližně 12 km od Slavkova u Brna v údolí o nadmořské výšce 260 m n. m a zaujímá rozlohu cca 4 km2. Žije zde více než 600 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1141.

Zhruba půl kilometru za hranicí k. ú. Lovčičky pramení Otnický potok. Proteče zastavěnou částí severozápadním směrem. Do Otnického potoka se v centru obce vlévá z pravé stany jeden bezejmenný tok. Katastrálním územím v délce asi 1 km protéká také potok Bošovický. Pramení v sousední obci Bošovice, teče severozápadním směrem a v sousední obci Otnice se vlévá do Otnického potoka.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.