V minulosti se v obci několikrát objevily povodňové situace zpravidla způsobené intenzivní srážkovou činností. Přívalové deště způsobily v minulosti bleskové povodně v lokalitách „ve Svaté", Nad pastouškou směrem k hospodě, z Dlouhého proudila voda směrem k zadržovací nádrži a dále i z vrchu Na skalách přes Kopánky směrem ke kostelu. Vliv splachů byl zmírněn po úpravě systému kanalizace, obnově svodnic a příkopů a renovaci retenční nádrže.