Na území obce Třesovice je z hlediska povodní v ohrožení zejména část Popovice, kde se od toku Bystřice odklání Mlýnský p., který níže napájí i drobné vodní dílo. Přirozená povodeň tedy hrozí v povodí Bystřice, v záplavovém území Q100 se nachází cca 6 objektů v Popovicích (+1 v části Třesovice).

Vodní dílo v části Popovice může být potenciálním zdrojem zvláštní povodně v případě nešetrné manipulace v kombinaci s poškozenou hrází nebo jinou komplikací v průběhu povodně.

Obě části Třesovice i Popovice jsou částečně ohroženy také svahovými splachy.

Rychlé odkazy:       Záplavové území          Vodní plochy a nádrže           Místa omezující odtok