Obec Zbýšov se nachází v okrese Vyškov, kraj Jihomoravský, ORP Slavkov u Brna, je součástí Mikroregionu Ždánický les a Politaví. Zbýšov leží na rozmezí Drahanské vrchoviny a Chřibů, v povodí řeky Litavy, 6 km jihozápadně od Slavkova u Brna, 15 km jihovýchodně od Brna, při železniční trati Brno - Přerov, v nadmořské výšce 209 m. Ke dni 1. 1. 2015 zde žilo 617 obyvatel. Osamostatněním obce v roce 1991 začala nová etapa rozvoje Zbýšova. Obec zajistila dotace na výstavbu bytových domů a tak se Zbýšov začal opět rozrůstat. Katastrální výměra obce činí 4,79 km2. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1237.

Katastrálním území obce Zbýšov protéká při jihovýchodní hranici řeka Litava (Cézava). Do Zbýšova teče Litava ze sousední obce Hrušky, proteče velmi krátkým úsekem ve Zbýšově a pokračuje do sousední obce Šaratice. Obcí dále protéká Mlýnský náhon a několik dalších drobných toků.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.