Z hlediska povodňové problematiky zastavěné území obce Zbýšov ohrožují přirozené povodně na Litavě, které postupují ve směru toku Mlýnského náhonu. Přirozeným rozlivem toku Litava je ohrožena jižní a jihovýchodní část zastavěného území – k zaplavení nemovitostí může dojít při povodni blížící se Q100.

Zdrojem povodňového ohrožení obce je také tok s místním názvem Svodnice. V případě intenzivních přívalových srážek se koryto velmi rychle naplní a hrozí následné rozlivy níže v inundanci. Přirozenému odtoku z území brání vysoké stálé nadržení hladiny Mlýnského náhonu.

Zdrojem ohrožení mohou být v obci Zbýšov také svahové splachy koncentrované ve svodnicích dešťové vody podél komunikací nebo v zatrubnění.

Rychlé odkazy:       Mapa záplavového území      Místa omezující odtok       Bleskové povodně      Ohrožené objekty