Obec Bošovice se nachází v okrese Vyškov, kraj Jihomoravský, ORP Slavkov u Brna. Žije zde přibližně 1160 obyvatel. Obec leží v kopcovité krajině podhůří Ždánického lesa v kotlině otevřené k severu. Nejvyšší kopce v okolí dosahují výšky přes 360 m. n. m. Samotná obec se nachází ve výšce 220 – 300 m. n. m. Hranice mezi obcemi Bošovice a Velké Hostěrádky tvoří současně rozvodí říček Litavy a Trkmanky.

V obci pramení Bošovický potok. Pramení v zastavěné části obce a teče od jihu směrem k severu do obce Otnice.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.