Území obce Bošovice je prameništěm Bošovického potoka, který v zatrubněném korytě protéká zastavěným územím obce. Přeplnění kapacity zatrubnění a následný rozliv do kanalizace a především na povrch směrem k sídlům je jedním zdrojem povodňového ohrožení.

Dalším zdrojem ohrožení z hlediska povodňové problematiky jsou svahové splachy koncentrované na strmých cestách a silnicích vedoucích do zastavěné části obce.

Rychlé odkazy:     Místa omezující odtok     Bleskové povodně     Ohrožené objekty