Osoba, organizace, kontakt organizace Kontaktní údaje Poznámka
-
-
150
-
-
-
Vodoprávní úřad v pracovní době: tel: 487 712 441, 487 712 471 Vodoprávní úřad v mimopracovní době: tel: 721 485 161
-
Při očekávaném vzniku 3. SPA nebo při 3. SPA nepřetržitá povodňová služba 24 hod. V době mimo povodeň do 15 hod, max. do 19 hod
Obvodní oddělení Nový Bor: tel: 974 471 710
-
RWE
-