Obec Chotovice se nachází v okrese Česká Lípa, kraj Liberecký. Leží severně od České Lípy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1455. Na katastru obce v jeho SZ části, od obce oddělený silnicí č. 9 vedoucí z České Lípy na Nový Bor je samostatně ležící Chotovický vrch (498 m. n. m.). Na jeho svahu je velký vodárenský objekt. Vrch je součástí Zákupské pahorkatiny. Obec má 151 obyvatel, její rozloha je 2,98 km2. Leží v nadmořské výšce 304 m.

Katastrálním územím Chotovice protéká Chotovický potok. Pramení v jeho severozápadní části, pokračuje k jihu. Na jeho toku jsou před zastavěnou částí vybudována dvě vodní díla Horní a Dolní rybník. Proteče zastavěnou částí obce, po své cestě posbírá několik menších pravostranných i levostranných vodotečí a jeho cesta končí v Dobranovském potoku. Na severovýchodě k. ú. obce pramení Janovický potok, jehož koryto pokračuje na k. ú. Janov, kde se v bezprostřední blízkosti hranice s touto obcí nachází na toku vodní dílo pod názvem Janovský rybník. Na východě k. ú. obce pramení ještě jedna bezejmenná vodoteč, proteče okrajovou neobydlenou částí katastru a pokračuje na sousední k. ú. Nový Bor. Její vody končí taktéž v Dobranovském potoku.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.