Seznam
Název:
Chotovice-Chotovický potok mostek u č.ev.3
Kategorie:
C
Identifikátor:
Chotovice-Chotovický potok
Provozovatel:
Obec (mikroregion Novoborsko)
Akt. data na webu provoz.:
-
Vodní tok:
10234638 - Dobranovský p.
Obec:
Chotovice
Fotografie profilu:
Popis umístění:
-
Evidenční list:
Evidenční list HP kat C - Chotovice
Plocha povodí:
-
Hydrologické pořadí:
-
Poloha:
Otevřít v mapovém prohlížeči
Prům. roční stav:
-
Prům. roční průtok:
-
Konstanta A:
-
Konstanta B:
-
Nejvyšší stavy:
-
N-leté průtoky (m3/s):
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
- - - - - - -
SPA:
I. bdělost II. pohotovost III. ohrožení
Stav (cm) 50 70 100
Poznámka:
přítok Dobranovského p. (Chotovice - VT 275/1, ID 10232328)
Další informace v systému POVIS