Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Marie Kršková starosta -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. LCR953/002221/2015 15.06.2015
Povodí Labe, s. p. VHD/15/14105 15.06.2015

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Mgr. Tomáš Kopecký vedoucí odboru ŽP 16.06.2015