Na území obce Orlické Podhůří existují dva zdroje ohrožení: řeka Tichá Orlice a intenzivní přívalové srážky. Přirození povodně na Tiché Orlici ohrožuje několik objektů v částech Bezpráví a Perná – rozliv v těchto lokalitách není ničím neobvyklým. Naproti tomu bleskové povodně v lokalitách mimo vodní toky způsobené intenzivními srážkami (příp. jarním táním) jsou na svažitém území nevyzpytatelné a jejich nástup je velmi svižný.

Rychlé odkazy:         Vodní plochy a vodní díla       Bleskové povodně       Záplavové území