Orlické Podhůří je obec v Pardubickém kraji, na okrese Ústí nad Orlicí, která je i příslušnou obcí s rozšířenou působností. Rozkládá se na severním a východním břehu Tiché Orlice v nadmořské výšce 426 m n. m. K 1. 1. 2013 zde žilo 641 obyvatel. Katastrální výměra obce činí 13,52 km².

Obec se skládá z těchto částí: Dobrá Voda (do jejího katastru náležejí samoty Bezpráví a Luh), Kaliště, Perná, Rozsocha (s místními částmi Dolní a Horní Rozsocha), Rviště (do jejich katastru patří Kaliště, Perná, Rozsocha) a Říčky (se samotou Klopoty).

Tichá Orlice je řeka ve východních Čechách v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Jde o jednu zdrojnici řeky Orlice a její délka od pramene po soutok s Divokou Orlicí je 107,5 km. Plocha povodí Tiché Orlice měří 757,1 km². Jediným větším přítokem je Třebovka zleva v Ústí nad Orlicí. Tato řeka takřka kopíruje západní hranici katastrálního území obce Orlické Podhůří. Na katastrální území této obce najdeme ještě několik vodotečí, jedná se o pravostranné přítoky Tiché Orlice. Dále při severní hranici pramení Dolenský potok, pokračuje směrem k západu a vlévá se do Tiché Orlice v sousední obci Brandýs nad Orlicí.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.