Seznam
Název:
Ústí nad Orlicí - Kerhartice
Kategorie:
B
Identifikátor:
25
Provozovatel:
Český hydrometeorologický ústav
Akt. data na webu provoz.:
-
Vodní tok:
10100023 - Tichá Orlice
Obec:
Ústí nad Orlicí (ORP)
Popis umístění:
-
Evidenční list:
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfbk_detail.php?seq=307307
Plocha povodí:
-
Hydrologické pořadí:
-
Poloha:
Otevřít v mapovém prohlížeči
Prům. roční stav:
-
Prům. roční průtok:
-
Konstanta A:
-
Konstanta B:
-
Nejvyšší stavy:
-
N-leté průtoky (m3/s):
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
- - - - - - -
SPA:
I. bdělost II. pohotovost III. ohrožení
Stav (cm) 110 160 210
Poznámka:
bez přenosu dat
Další informace v systému POVIS