Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií:

 • Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.
 • Doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.
 • Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.Metodický pokyn Odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, č. 15.

Hlásné profily v povodňovém plánu

Název Kat. Provozovatel SPA
Prysk - Pryský p. - Horní Prysk u kostela C Obec (mikroregion Novoborsko)
 • 1. 50 cm
 • 2. 80 cm
 • 3. 100 cm
Prysk - Pryský p.–Dolní Prysk u školy směr K. Šenov C Obec (mikroregion Novoborsko)
 • 1. 60 cm
 • 2. 75 cm
 • 3. 100 cm
Prysk - Pryský p. – Horní Prysk (u objektu č. p. 69) C Obec (mikroregion Novoborsko)
 • 1. 50 cm
 • 2. 70 cm
 • 3. 90 cm
Hlásné profily v systému POVIS