Prysk je obec v okrese Česká Lípa, v Libereckém kraji, na západě Lužických hor, severně od Kamenického Šenova, v nadmořské výšce 468 metrů. Rozkládá se v úzkém údolí Pryského potoka sevřeného strmými svahy okolních vrchů. Protáhlá obec se skládá ze tří částí – východnějšího Horního Prysku, západnějšího Dolního Prysku a nejzápadnější Vesničky. Ve všech třech částech o rozloze 13,65 km2 žije přibližně 450 obyvatel. Prysk patří do CHKO Lužické hory a svým umístěním se řadí k nejkrásnějším obcím na severu Čech. V lese nad obcí je uměle vytvořená Riedelova jeskyně, vzniklá těžbou vápence, zajímavá výskytem netopýrů.

Pryský potok pramení v sousední obci Polevsko, vydává se západním směrem, proteče zastavěnou částí obce Prysk. Po své cestě pojme několik dalších menších vodotečí a Šenovský potok. V České Kamenici se vlévá do říčky Kamenice. Severní, lesnatou částí katastru obce protéká říčka Kamenice, která takřka kopíruje dráhu železniční trati. Její vody jsou obohaceny o vodoteče pramenící na k. ú. Prysk.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.