Obec Radostov se nachází v okrese Hradec Králové v Královéhradeckém kraji. Je to obec s přibližně 140 obyvateli, ležící v nadmořské výšce 243 metrů, 12 kilometrů západně od Hradce Králové. Katastrální výměra obce činí 3,88 km2.

Půda je v katastru hlinitopísčitá, kdysi s přebytečnou vodou; po regulaci Radostovského potoka (dříve mlýnského náhonu) a melioracích získala na bonitě. Při obci stával i rybník, který zbahněl a nebyl již obnoven. V současné době jsou v obci dva soukromé rybníky a jedna požární nádrž. Tyto vodní stavby pomáhají regulovat hladinu spodní vody a především soukromé rybníky slouží pro chov ryb.

Katastrální území protíná od východu směrem na západ Radostovský potok, který přitéká ze sousedních Radíkovic. Poté, co proteče Radostovem pokračuje do Boharyně.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál   a Mapy. cz. 18