Přirozená povodeň v obci Radostov ohrožuje pouze velmi malou část zastavěného území. Výrazné navýšení hladiny může ohrozit jeden objekt a malý soukromý rybník na levém břehu Radostovského p.

Z hlediska povodňové problematiky v obci hrozí bleskové povodně způsobené především svahovými splachy.

Rychlé odkazy:               Vodní plochy a nádrže                Místa omezující odtok             Bleskové povodně