Obec Razová leží cca 8 km jihovýchodně od města Bruntál v nadmořské výšce 500 - 650 metrů. Je součástí bývalého okresu, nyní ORP Bruntál v Moravskoslezském kraji. V jižní části katastrálního území se nachází přírodní památka Razovské tufity (1,06 ha). V obci žije cca 520 obyvatel. Katastrální území obce má výměru 31,88 km2. Obec nemá žádné přidružené části.

Katastrálním územím obce protéká Razovský potok pramenící ve svahu mezi Zadním a Liščím vrchem v nadmořské výšce 652 m. Celková délka toku činí 5,3 km, plocha povodí 9,7 km2 a průměrný průtok u ústí 0,06 m3/s. Ústí zleva do Moravice v údolní nádrži Slezská Harta v nadmořské výšce 497 m. Povodí Razové leží ve středně vodné oblasti s malou retenční schopností, velmi silně rozkolísaným odtokem a s dosti vysokým koeficientem odtoku. Razovský potok tvoří hlavní tok ohrožující obec Razová povodní.

Na jižní hranici katastrálního území obce se nachází jedno významné vodní dílo - Slezská Harta - které však obec bezprostředně neohrožuje zvláštní povodní.

Slezská Harta je údolní nádrž na řece Moravici u osady Slezská Harta. Podle rozlohy je devátá největší v České republice. Její rozměry jsou: délka 13 km, šířka 1,7 km, rozloha 8,72 km², objem 218,7 mil. m³ a povodí 464,1 km². Součástí vodního díla je malá vodní elektrárna. Přehrada se využívá pro výrobu energie, jako havarijní protipovodňová ochrana, pro chov ryb, sportovní rybolov, rekreaci a dále dodává užitkovou vodu pro Ostravsko.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy.cz.