Schválení povodňového plánu

Žádné osoby

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. \ Správa toků - oblast povodí Odry, Frýdek- Místek LCR951/003210/2013 20.08.2013
Povodí Odry, s. p. 10787/922/45.15/2013 22.08.2013

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Bruntál (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Hana Kutáčková vedoucí oddělení 20.05.2014
Ivan Fehérvári starosta obce -