Obec Šaratice se nachází v okrese Vyškov v Jihomoravském kraji, ORP Slavkov u Brna. Leží přibližně 10 km od Slavkova u Brna v údolí o nadmořské výšce 204 m n. m a zaujímá rozlohu cca 8,24 km2. Žije zde více než 1000 obyvatel. Poblíž obce vyvěrá hořký minerální pramen, který se stáčí do lahví jako minerální voda Šaratica. Používá se k léčbě zácpy a dalších poruch zažívání.

Obcí protéká Litava (dříve též Cézava). Je to významný levostranný přítok Svratky. Její délka činí 58,3 km, povodí zabírá 789,8 km². Do obce Šaratice přitéká Litava ze sousední obce Hrušky. Protéká směrem na jihozápad bezprostředně kolem zastavěné části obce a pojme z levé strany potok Milešovický, který přitéká z obce Milešovice a Otnický, přitékající z Otnice. Pokračuje jihozápadním směrem do obce Újezd u Brna.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.