Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
JUDr. Věra Macháčková starostka obce 30.07.2021

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. LCR947/083060/2021 12.07.2021
Povodí Labe, s. p. PLa/Ja/2021/029957 19.07.2021

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Hradec Králové (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Tluka Ladislav referent vodoprávního úřadu 30.06.2021