Název Obec Druh Kategorie
104030191001 Boharyně Vodní nádrž - mapa
104030191005 Boharyně Vodní nádrž - mapa
104030191006 Boharyně Vodní nádrž - mapa
Vodní nádrž parc. č. 198/9 Boharyně Rybník / Malá vodní nádrž IV. mapa
Vodní nádrž přírodní parc. č. 51 Boharyně Rybník / Malá vodní nádrž IV. mapa
Žabínek Boharyně Vodní nádrž - mapa
Žid Boharyně Rybník / Malá vodní nádrž - mapa
Vodní díla v systému POVIS