Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Jaroslav Kořínek starosta -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. LCR953/000543/2015 30.03.2015
Povodí Labe, s. p. VHD/14/36230 09.01.2015

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Tanvald

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Jindřich Kozlovský vedoucí odboru stavební úřad a ŽP 22.04.2015