Kontakty

Osoba nebo organizace Kontaktní údaje Poznámka
Jaroslav Kořínek Není-li uvedeno jinak, pak zabezpečení souvisejících činností koordinuje povodňový orgán resp. povodňová komise obce.

Evakuační místa

Název Kap. strav. Kap. ubyt. Kontakty
Kulturní dům Sklář - 30 mapa
Víceúčelový objekt - 30 mapa

Evakuaci může nařídit kompetentní osoba, kterou je velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce, starosta obce s rozšířenou působností pro svůj správní obvod ORP a hejtman kraje pro část území svého kraje.

Postup při zabezpečení obydlí

Jestliže se předpokládá evakuace krátkodobá (několik hodin), je před opuštěním obydlí nutno zabezpečit jej tímto postupem:

 • vypnout všechny plynové a elektrické spotřebiče, odpojit je ze zásuvky (kromě ledničky a mrazničky),
 • uhasit otevřený oheň (krb, kamna, svíčky, ...),
 • vypnout topení (plynový kotel),
 • zhasnout před odchodem všechna světla,
 • vzít s sebou svá domácí zvířata,
 • uzamknout byt/kancelář,
 • ověřit, zda i ostatní v budově vědí o evakuaci,
 • opustit budovu podle únikového značení nebo podle pokynů toho, kdo evakuaci řídí.

Při předpokladu nebo oznámení dlouhodobé evakuace je nutno provést výše uvedená opatření a mimoto také vypnout hlavní uzávěr plynu a vody (v případě povodně i elektřiny) a na vchodové dveře domu či bytu umístit zprávu o tom, kdo, kdy a kam se evakuoval a kontakt, na kterém budou postižení k zastižení.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo je batoh, kufr nebo taška s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova, které lze v okamžiku evakuace odhadnout na více než jeden den.

V případě vyhlášení III. SPA a nutnosti evakuace obyvatel z ohrožených prostor, je nezbytné oznámit těmto lidem doporučený obsah evakuačního zavazadla.

Obsah evakuačního zavazadla:

 • jídlo a pití + nádobí - trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitná voda, krmivo pro domácí zvíře, které bere postižený s sebou, hrnek nebo miska, příbor. V případě, že se jedná o obyvatele s individuálním dietetickým režimem, počítat s tím a vzít si dostatečné množství svých speciálních potravin.
 • cennosti a dokumenty - rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, kartu zdravotní pojišťovny a další osobní doklady, pojistné smlouvy, stavební spoření, smlouvy o investicích, akcie, peníze v hotovosti, platební karty.
 • léky, hygiena a předměty denní potřeby - pravidelně užívané léky nebo zdravotní pomůcky, doporučují se i vitamíny a běžné doplňky stravy, běžné hygienické potřeby (kartáček na zuby, zubní pastu, sprchový gel, šampón, mýdlo, toaletní papír, ručník apod.), dále další předměty denní potřeby jako brýle, roztok na kontaktní čočky, papírové kapesníky aj.
 • oblečení a vybavení pro přespání - oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo a obuv, spací pytel, karimatku, přikrývku, pláštěnku nebo deštník.
 • přístroje, nástroje a zábava - mobilní telefon s nabíječkou, přenosné rádio s nabíječkou nebo náhradními bateriemi, baterka-svítilna, zavírací nůž, šití, psací potřeby a dále předměty pro vyplnění volného času - knihy, hračky pro děti.