Město Desná leží v okrese Jablonec nad Nisou v Libereckém kraji. Město se nachází poblíž soutoku říček Černá a Bílá Desná nedaleko Tanvaldu v Jizerských horách. Po rozdělení obě říčky tečou úzkými údolími, mezi kterými se nachází vrch Novina (796 m n. m.). Vlastní město se rozkládá ještě v údolí Bílé Desné a u soutoku Černé Desné s jejím levým přítokem, Černou říčkou a na okolních stráních. Rozloha katastrálního území činí 12,57 km². Žije zde přibližně 3480 obyvatel. K městu patří osady Pustiny, Sovín, Novina, Souš a Černá Říčka. Na severu katastru u osady Souš se nachází stejnojmenná vodní nádrž.

Katastrálním územím Desná protéká několik vodních toků. Černá Desná pramení v údolí mezi Černým vrchem (1025 m n. m.) a Jizerou (1025 m n. m.). Odtud teče jižním směrem podél silnice až k přehradní vodní nádrži Souš, která je na jejím toku zbudována. Souš je přehradní nádrž o rozloze 85,89 ha se sypanou hrází na řece Černá Desná. Účelem vodního díla je akumulace vody k zajištění odběru surové vody pro oblastní vodovod v průměrném množství 320 l/s, zmírnění velkých vod, částečná ochrana území ležícího pod nádrží před velkými vodami, zajištění trvalého zůstatkového průtoku v korytě toku pod nádrží, energetické využití a účelové rybí hospodářství. Černá Desná pak z přehrady vytéká, západním směrem obtéká osadu Souš a západně od Černé říčky pokračuje až ke městu Desná. Výtok z přehrady Souš je regulovaný a velká část vody je odkloněna mimo koryto. I přesto má Černá Desná pod přehradou, kde začíná nabírat velký sklon, mimořádný průtok, který se pohybuje kolem 500 litrů/s. Na celé dolní části Černé Desné se nachází několik vodopádů. Přímo v Desné se do vodního toku pravostranně vlévá Bílá Desná. Dále tok pokračuje údolím po západní straně železniční tratí spojující Liberec s Tanvaldem, Harrachovem a na východní straně toto údolí ohraničuje silnice. Na začátku Šumburka nad Desnou podchází trať a pak teče již po její západní straně, protéká Tanvaldem, kde se levostranně vlévá do říčky Kamenice.

Pramen Bílé Desné se nachází asi 2 kilometry jihozápadně od vrcholu Jizery. Délka toku je 11,6 km. Na horním toku teče převážně jihovýchodním směrem. Poté se potok stáčí na jih až jihojihovýchod a tímto směrem proudí až ke svému ústí. Na Bílé Desné se nachází betonový jez s odběrným objektem, který slouží k převedení části průtoku do přehradní nádrže Souš. Z odběrného objektu je voda vedena železobetonovým potrubím o průměru 800 mm v délce 573 m k původní 1145 m dlouhé štole z roku 1914 vedoucí z protržené nádrže Desná do povodí pravostranného přítoku Černé Desné.

Dalším tokem je Černá říčka, pramenící na sousedním katastrálním území Kořenov. Přitéká směrem od východu, poté se stačí k jihu a podél silnice protéká Desnou a vlévá se z levé strany do Černé Desné.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.18